Nhạc sĩ: Ý thơ: Xuân Bích

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Gọi thời tóc mai

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 140