Nhạc sĩ: Ý thơ: Xuân Bích

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Gọi thời tóc mai

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 138