Album: Giọt Đời

Nghe Album: Giọt Đời

Các bài hát trong Album: Giọt Đời

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Cơn buồn thức dậy

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Chuyển rời

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Em bé bán báo

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Nếp buồn tơ tóc

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Em bé bán kem

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Em bé bán lạc rang

Trình bày: | Lượt nghe: 235

Tuổi trẻ lầm than

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Gọi thời tóc mai

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Đi trên đường thiên lý

Trình bày: | Lượt nghe: 88