Album: Giọt Đời

Nghe Album: Giọt Đời

Các bài hát trong Album: Giọt Đời

Thân phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Cơn buồn thức dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Chuyển rời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Em bé bán báo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Nếp buồn tơ tóc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Em bé bán kem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Em bé bán lạc rang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 227

Tuổi trẻ lầm than

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Gọi thời tóc mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Đi trên đường thiên lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86