Nhạc sĩ: Trần Xuân Long

Tình Ngài 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Khẩn cầu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Chết vì Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 218

Tình Ngài 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 322

Trông Đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 704

Khẩn cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 280

Khẩn cầu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 585

Khẩn cầu 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 542

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,744

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 305