Album: Tình Chúa Tình Con

Nghe Album: Tình Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Tình Con

Tình Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Tình Ngài 2

Trình bày: | Lượt nghe: 389

Trông Đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 995

Khẩn cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 373

Khẩn cầu 2

Trình bày: | Lượt nghe: 818

Khẩn cầu 3

Trình bày: | Lượt nghe: 792

Chết vì Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 570

Dâng 6

Trình bày: | Lượt nghe: 2,338