Album: Tình Chúa Tình Con

Nghe Album: Tình Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Tình Con

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Tình Ngài 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 330

Trông Đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 746

Khẩn cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Khẩn cầu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 652

Khẩn cầu 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 619

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,904