Album: Tình Chúa Tình Con

Nghe Album: Tình Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Tình Con

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Tình Ngài 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 336

Trông Đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 757

Khẩn cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 313

Khẩn cầu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 677

Khẩn cầu 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 635

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,983