Nhạc sĩ: Trần Khánh Tường

Album Con Yêu Ngài, Chúa Ơi!

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Ngài là Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162

Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Bên ánh lửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105