Ca sĩ: Kiều Chinh

Tiểu sử Kiều Chinh

Album Kiều Chinh

MV Kiều Chinh

Bài hát Kiều Chinh

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Giáng Sinh Thiên Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Ngài là Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Bài ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Câu chuyện Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 323

Giê-hô-va toàn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 568

Con yêu Ngài, Chúa ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 546

Bên ánh lửa

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Thánh Linh con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Liên khúc ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 130