Ca sĩ: Kiều Chinh

Tiểu sử Kiều Chinh

Album Kiều Chinh

MV Kiều Chinh

Bài hát Kiều Chinh

Chúa là tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 252

Giáng Sinh Thiên Ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 131

Ngài là Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 199

Lời Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 286

Bài ca dâng Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 195

Giê-hô-va toàn năng

Sáng tác: | Lượt nghe: 576

Bên ánh lửa

Sáng tác: | Lượt nghe: 120

Liên khúc ngợi khen

Sáng tác: | Lượt nghe: 131