Ca sĩ: Kiều Chinh

Tiểu sử Kiều Chinh

Album Kiều Chinh

MV Kiều Chinh

Bài hát Kiều Chinh

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Giáng Sinh Thiên Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ngài là Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Bài ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Câu chuyện Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 318

Giê-hô-va toàn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 542

Con yêu Ngài, Chúa ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 533

Bên ánh lửa

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Thánh Linh con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Liên khúc ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 124