Album: Con yêu Ngài- Chúa ơi!

Nghe Album: Con yêu Ngài- Chúa ơi!

Các bài hát trong Album: Con yêu Ngài- Chúa ơi!

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 252

Giáng Sinh Thiên Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Ngài là Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 286

Bài ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Câu chuyện Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 337

Giê-hô-va toàn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 576

Con yêu Ngài, Chúa ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 553

Bên ánh lửa

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Thánh Linh con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 215

Liên khúc ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 131