Album: Con yêu Ngài- Chúa ơi!

Nghe Album: Con yêu Ngài- Chúa ơi!

Các bài hát trong Album: Con yêu Ngài- Chúa ơi!

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Giáng Sinh Thiên Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ngài là Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Bài ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Câu chuyện Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Giê-hô-va toàn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 557

Con yêu Ngài, Chúa ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 537

Bên ánh lửa

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Thánh Linh con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Liên khúc ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 124