Nhạc sĩ: Thơ: Đõ Quang Vinh

Mẹ là nắng ấm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68