Nhạc sĩ: Mai Ngọc Khánh

Người thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Mộng ước đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Tình mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Xin phúc bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Tình sầu ly biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Bông Hồng đã phai màu

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Thiên Chúa là tất cả

Trình bày: | Lượt nghe: 79

70 lần 7

Trình bày: | Lượt nghe: 308

Bông hồng đã phai màu

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Mộng ước đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 31