Nhạc sĩ: Lời Việt: Việt Dzũng

Ông già Noel xuống phố

Trình bày: | Lượt nghe: 130