Nhạc sĩ: Lời Việt: Phan Hoàng

Chúa hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,320