Nhạc sĩ: Đặng Minh Trí

Bông Hồng Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100