Album: Điều Con Thấu Hiểu

Nghe Album: Điều Con Thấu Hiểu

Các bài hát trong Album: Điều Con Thấu Hiểu

Ngợi khen Cha (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Lại bên Cha (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 371

Yêu là khi

Trình bày: | Lượt nghe: 510

Khúc tâm ca

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Về với Jêsus

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 1,184

Ngợi khen Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 354

Lại bên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 599