Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Tầm Thường

Tình Cha (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 769

Lời Hoa Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Gọi Con Làm Ma Soeur

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 426

Gọi Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Cha gọi con từ ngàn xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Nếu Ngài muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38