Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Của Lm. Nguyễn Tầm Thường

Nghe Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Của Lm. Nguyễn Tầm Thường

Các bài hát trong Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Của Lm. Nguyễn Tầm Thường