Nhạc sĩ: Linh Mục Nguyễn Duy

Được rước Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,889