Ca sĩ: Trịnh Lam

Tiểu sử Trịnh Lam

Album Trịnh Lam

MV Trịnh Lam

Bài hát Trịnh Lam

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 239

Mẹ ơi! Xin thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Đêm sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 955

Ngài có biết

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Chỉ vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 872

Cha là ai?

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Maria Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 565

Dâng Chúa gia đình con

Trình bày: | Lượt nghe: 404

Cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 638

Ngài ơi! Con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 598