Ca sĩ: Trịnh Lam

Tiểu sử Trịnh Lam

Album Trịnh Lam

MV Trịnh Lam

Bài hát Trịnh Lam

Lời nguyện cầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 242

Mẹ ơi! Xin thứ tha

Sáng tác: | Lượt nghe: 285

Đêm sám hối

Sáng tác: | Lượt nghe: 959

Ngài có biết

Sáng tác: | Lượt nghe: 191

Chỉ vì tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 899

Cha là ai?

Sáng tác: | Lượt nghe: 191

Dâng Chúa gia đình con

Sáng tác: | Lượt nghe: 411

Cảm ơn Ngài

Lượt nghe: 652

Ngài ơi! Con yêu Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 600