Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Nghe Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Các bài hát trong Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Mẹ ơi! Xin thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Đêm sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 911

Ngài có biết

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Chỉ vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 821

Cha là ai?

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Maria Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 562

Dâng Chúa gia đình con

Trình bày: | Lượt nghe: 398

Cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 616

Ngài ơi! Con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 585