Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Nghe Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Các bài hát trong Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Mẹ ơi! Xin thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Đêm sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 959

Ngài có biết

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Chỉ vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 899

Cha là ai?

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Maria Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 572

Dâng Chúa gia đình con

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 652

Ngài ơi! Con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 600