Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Nghe Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài

Các bài hát trong Album: Thúy Nga CD Trịnh Lam - Ngài Ơi! Con Yêu Ngài