Ca sĩ: Thanh Duyên

Tiểu sử Thanh Duyên

Album Thanh Duyên

MV Thanh Duyên

Bài hát Thanh Duyên

Kiếp phù du

Sáng tác: | Lượt nghe: 489

Lễ dâng từ ngục thẳm

Sáng tác: | Lượt nghe: 171

Giòng đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 101

Nữ Vương luyện tội

Sáng tác: | Lượt nghe: 88

Giòng đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 74

Nữ Vương luyện tội

Sáng tác: | Lượt nghe: 285

Dâng Mẹ muôn hoa

Sáng tác: | Lượt nghe: 767