Ca sĩ: Thanh Duyên

Tiểu sử Thanh Duyên

Album Thanh Duyên

MV Thanh Duyên

Bài hát Thanh Duyên

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Giòng đời

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Giòng đời

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Nữ Vương luyện tội

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Dâng Mẹ muôn hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 759