Ca sĩ: Phong Thuận

Tiểu sử Phong Thuận

Album Phong Thuận

MV Phong Thuận

Bài hát Phong Thuận

Trong âm thầm

Sáng tác: | Lượt nghe: 130

Bài ca Linh mục

Sáng tác: | Lượt nghe: 128

Chúa đã xức dầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 165