Album: Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)