Album: Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)

Hát trên đỉnh đồi

Trình bày: | Lượt nghe: 688

Tình ca kết ước

Trình bày: , | Lượt nghe: 438

Trong âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Mùa xuân hiến tế

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Dầu con là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 353

Vâng lời Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Chúa biết lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 496