Ca sĩ: Ngọc Anh (Gx. Bích Lâm)

Tiểu sử Ngọc Anh (Gx. Bích Lâm)

Album Ngọc Anh (Gx. Bích Lâm)

MV Ngọc Anh (Gx. Bích Lâm)

Bài hát Ngọc Anh (Gx. Bích Lâm)

Trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 115