Ca sĩ: Ca đoàn Emmanuel Gx. Tân Định - Gp. Sài Gòn

Tiểu sử Ca đoàn Emmanuel Gx. Tân Định - Gp. Sài Gòn

Album Ca đoàn Emmanuel Gx. Tân Định - Gp. Sài Gòn

MV Ca đoàn Emmanuel Gx. Tân Định - Gp. Sài Gòn

Bài hát Ca đoàn Emmanuel Gx. Tân Định - Gp. Sài Gòn