Album: Tình Yêu Bất Diệt

Nghe Album: Tình Yêu Bất Diệt

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Bất Diệt

Phục Sinh (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 487

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Tình thương Cứu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Phục Sinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 342

Chúa là Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Nguồn Tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 108

Cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Ngài đã biết

Trình bày: , | Lượt nghe: 88

Rồi đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 169