Nhạc sĩ: Kinh Kha

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Phục Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 235

Chúa là Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 184

Cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 257