Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 16 - Tình Ca Giáng Sinh

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 16 - Tình Ca Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 16 - Tình Ca Giáng Sinh

Tha La xóm Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 2,446

Chiều bên Giáo đường

Trình bày: | Lượt nghe: 258

Kinh chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Giáo đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 220