Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 16 - Tình Ca Giáng Sinh

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 16 - Tình Ca Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 16 - Tình Ca Giáng Sinh

Tha La xóm Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 2,593

Chiều bên Giáo đường

Trình bày: | Lượt nghe: 267

Kinh chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Giáo đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 223