Album: Tấm Lòng Vàng

Nghe Album: Tấm Lòng Vàng

Các bài hát trong Album: Tấm Lòng Vàng

Thành tâm con khấn

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Tôi hiền của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Theo Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Tấm lòng vàng 2

Trình bày: , | Lượt nghe: 195