Album: Tấm Lòng Vàng

Nghe Album: Tấm Lòng Vàng

Các bài hát trong Album: Tấm Lòng Vàng

Thành tâm con khấn

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Tôi hiền của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Theo Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Tấm lòng vàng 2

Trình bày: , | Lượt nghe: 156