Album: Phận Người - Lm. Bạch Vân

Album Phận Người – Lm. Bạch Vân – Nhạc Thánh Ca cầu hồn. Với sự thể hiện của các ca sĩ: Song Thảo, Duy Khoa, Thùy Dương, JB Thanh Hưng, Ái Trân.

Nghe Album: Phận Người

Các bài hát trong Album: Phận Người