Album: Ơn Gọi Tình Yêu (Video)

Nghe Album: Ơn Gọi Tình Yêu (Video)

Các bài hát trong Album: Ơn Gọi Tình Yêu (Video)

Tôi coi mọi sự

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Hãy cho đi

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Ai có thể nghe

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Hoa Huệ ngoài đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Khi con đi dâng Của Lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Tiếng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Ai có thể nghe (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Hãy cho đi (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời kết – Ơn Gọi Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 64