Album: Những Bài Thánh Ca Việt Nam Vol.01 (Hòa Tấu)

Nghe Album: Những Bài Thánh Ca Việt Nam Vol.01 (Hòa Tấu)

Các bài hát trong Album: Những Bài Thánh Ca Việt Nam Vol.01 (Hòa Tấu)