Album: Nắm Tay Nhau

Nghe Album: Nắm Tay Nhau

Các bài hát trong Album: Nắm Tay Nhau

Gương Mẹ Têrêsa Calcuta

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Lòng từ ái

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Cô gái câm

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Lão hành khất

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Bà già bán vé số

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Nắm tay nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 131