Album: Nắm Tay Nhau

Nghe Album: Nắm Tay Nhau

Các bài hát trong Album: Nắm Tay Nhau

Gương Mẹ Têrêsa Calcuta

Trình bày: | Lượt nghe: 364

Lòng từ ái

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Cô gái câm

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Lão hành khất

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Bà già bán vé số

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Nắm tay nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 134