Album: Một Đời Tri Ân 4 - Bài Ca Ngợi Tình Yêu

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 4 - Bài Ca Ngợi Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 4 - Bài Ca Ngợi Tình Yêu

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 882

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 516

Nguyện cầu

Trình bày: , | Lượt nghe: 104

Một lần sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Chiều tím

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Bài ca ngợi tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Cho tình lên ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Rồi em sẽ thấy

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Bỏ kiếp đi hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 157