Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.4 - Cát Bụi Phận Người

Nghe Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.4 - Cát Bụi Phận Người

Các bài hát trong Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.4 - Cát Bụi Phận Người

Như cơn gió thoảng qua

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Cát bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Từ u tối vực sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 576

Thân phận con người

Trình bày: | Lượt nghe: 459

Từ vực sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Xin mẹ đừng bỏ con

Trình bày: | Lượt nghe: 133