Album: Lời Nguyện Cầu - Thiên Vương Ca 1

Nghe Album: Lời Nguyện Cầu - Thiên Vương Ca 1

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Cầu - Thiên Vương Ca 1