Album: Lời Nguyện Cầu - Thiên Vương Ca 1

Nghe Album: Lời Nguyện Cầu - Thiên Vương Ca 1

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Cầu - Thiên Vương Ca 1

Nén vàng Cha trao

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Bên Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Mình con với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tín thác

Trình bày: | Lượt nghe: 74