Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.3 - Mừng Xuân Mới

Nghe Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.3 - Mừng Xuân Mới

Các bài hát trong Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.3 - Mừng Xuân Mới

Mùa xuân đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Xuân đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Xuân mới vừa sang

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Dâng lễ vật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,287

Ô kìa! Xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Mừng xuân mới

Trình bày: | Lượt nghe: 384

Mùa xuân sang

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Xuân đã về đây

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Xuân ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 287

Lễ dâng đầu xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Mùa xuân yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 753

Chúc xuân

Trình bày: , | Lượt nghe: 646