Album: Lm. Đăng Linh Vol.3 - Tình Trời Giáng Thế

Nghe Album: Lm. Đăng Linh Vol.3 - Tình Trời Giáng Thế

Các bài hát trong Album: Lm. Đăng Linh Vol.3 - Tình Trời Giáng Thế

Xanh trời Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 292

Tâm tình bé thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Chúa đã sinh ra

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,653

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Vui lên Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 330