Album: Lẽ Sống 1

Nghe Album: Lẽ Sống 1

Các bài hát trong Album: Lẽ Sống 1

Lời kết

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Con lừa của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 424

Hạt muối

Trình bày: | Lượt nghe: 647

Dấu chân trên cát

Trình bày: | Lượt nghe: 460

Mua nghĩa

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Chiếc quan tài con

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Chiếc cầu Thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Cái dũng của thánh nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Ánh mắt mẹ tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Xuống núi

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Tôi đã gặp Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 386

Tiếng vọng từ rừng sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Lâu đài Versailler

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Tấm gương trong

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Lẽ sống 1

Trình bày: | Lượt nghe: 894

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 384