Album: Lắng Nghe Lời Chúa (Saxophone)

Nghe Album: Lắng Nghe Lời Chúa (Saxophone)

Các bài hát trong Album: Lắng Nghe Lời Chúa (Saxophone)