Album: Khúc Ca Tạ Ơn 2

Nghe Album: Khúc Ca Tạ Ơn 2

Các bài hát trong Album: Khúc Ca Tạ Ơn 2

Chúa nói với tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Tình Chúa ôi vĩ đại

Trình bày: | Lượt nghe: 299

Bài ca Truyền Giáo

Trình bày: | Lượt nghe: 732