Album: Hợp Khúc Dâng Người I - Tình Chúa Tình Con

Nghe Album: Hợp Khúc Dâng Người I - Tình Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Hợp Khúc Dâng Người I - Tình Chúa Tình Con