Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.3 - Tình Yêu Đã Chọn

Nghe Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.3 - Tình Yêu Đã Chọn

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.3 - Tình Yêu Đã Chọn

Tình yêu đã chọn

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Ngài dẫn con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Người công chính

Trình bày: | Lượt nghe: 397

Tôi kết hiệp

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Trọn đời tin yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 124

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Lượt nghe: 58