Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.3 - Tình Yêu Đã Chọn

Nghe Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.3 - Tình Yêu Đã Chọn

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.3 - Tình Yêu Đã Chọn

Tình yêu đã chọn

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Ngài dẫn con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Người công chính

Trình bày: | Lượt nghe: 478

Tôi kết hiệp

Trình bày: | Lượt nghe: 233

Trọn đời tin yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 143

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Lượt nghe: 85