Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD2

Nghe Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD2

Các bài hát trong Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD2

Sukiyaki (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Speak Softly Love (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 215

Spanish Harlem (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Maria My Own (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Blue Spanish Eyes (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Amore (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Dahil Sayo (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Autumn Leaves (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 949

Oreiga (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 64

The Breeze And I (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Buona Sera (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 82

El Condo Pasa (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Ya Lai Sian (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 69