Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD2

Nghe Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD2

Các bài hát trong Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD2

Sukiyaki (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Speak Softly Love (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Spanish Harlem (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Maria My Own (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Blue Spanish Eyes (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Amore (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Dahil Sayo (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Autumn Leaves (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 966

Oreiga (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 66

The Breeze And I (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Buona Sera (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 84

El Condo Pasa (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Ya Lai Sian (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 76