Album: Hiến Lễ Đời Con (Thánh Ca Hợp Xướng)

Nghe Album: Hiến Lễ Đời Con (Thánh Ca Hợp Xướng)

Các bài hát trong Album: Hiến Lễ Đời Con (Thánh Ca Hợp Xướng)