Album: Giáng Sinh Đặc Biệt - CD Thế Hệ Trẻ

Nghe Album: Giáng Sinh Đặc Biệt - CD Thế Hệ Trẻ

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Đặc Biệt - CD Thế Hệ Trẻ

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 35

White Christmas

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Chiếc xe nai

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Ba vì sao

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Mr. Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Silent Night

Trình bày: | Lượt nghe: 115