Album: Giai Điệu Tình Yêu

Nghe Album: Giai Điệu Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Giai Điệu Tình Yêu

Sao Mai – Bến Đá

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Đoạn kết

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Nguyện cầu Chúa thương

Trình bày: | Lượt nghe: 722

Dâng tình bên máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Xuân bất diệt

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Vầng thơ xuân dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Về với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 74