Album: Gia Ân Vol.12 - Sao Chúa Gọi Con

Nghe Album: Gia Ân Vol.12 - Sao Chúa Gọi Con

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.12 - Sao Chúa Gọi Con

Nguồn phúc đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Xin lấp đầy tim con

Trình bày: | Lượt nghe: 952

Sao Chúa gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,716

Tình ca mùa dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,405

Khúc ca ngày tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,345

Có một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 2,990

Có một điều

Trình bày: | Lượt nghe: 1,826

Con đã chọn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,088

Ước mơ đời tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,280

Con xin cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 869

Chúa là tất cả đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 2,036