Album: Gia Ân Vol.12 - Sao Chúa Gọi Con

Nghe Album: Gia Ân Vol.12 - Sao Chúa Gọi Con

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.12 - Sao Chúa Gọi Con

Nguồn phúc đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 439

Xin lấp đầy tim con

Trình bày: | Lượt nghe: 896

Sao Chúa gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,488

Tình ca mùa dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,288

Khúc ca ngày tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,126

Có một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 2,695

Có một điều

Trình bày: | Lượt nghe: 1,481

Con đã chọn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 903

Ước mơ đời tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,044

Con xin cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 791

Chúa là tất cả đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,901