Album: FSC Vol.3 - Ở Hai Đầu Nỗi Khát Khao

Nghe Album: FSC Vol.3 - Ở Hai Đầu Nỗi Khát Khao

Các bài hát trong Album: FSC Vol.3 - Ở Hai Đầu Nỗi Khát Khao

Chỉ là

Trình bày: | Lượt nghe: 624

Bao nhiêu

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Người tên Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Một thời

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Ở lại cùng con

Trình bày: | Lượt nghe: 134