Album: Đêm nhạc: Đôi Khi (Video)

Nghe Album: Đêm nhạc: Đôi Khi (Video)

Các bài hát trong Album: Đêm nhạc: Đôi Khi (Video)