Album: Đêm nhạc: Đôi Khi (Video)

Nghe Album: Đêm nhạc: Đôi Khi (Video)

Các bài hát trong Album: Đêm nhạc: Đôi Khi (Video)

Dấu chân (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Sao không (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tôi mơ (Video)

Trình bày: , | Lượt nghe: 113

Ngày mùa (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 166