Album: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vol.1

Nghe Album: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vol.1

Các bài hát trong Album: Cùng Nhau Cầu Nguyện Vol.1

Tôn vinh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Lời người thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Con xin trở về

Trình bày: , | Lượt nghe: 213

Về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,952

Tiến lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 2,065