Album: Bàn Tay Chúa

Nghe Album: Bàn Tay Chúa

Các bài hát trong Album: Bàn Tay Chúa

Ngày Chúa Nhật

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Đời phù vân

Trình bày: , | Lượt nghe: 96

Giáo Đường im tiếng

Trình bày: | Lượt nghe: 48